گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم سالروز تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران