تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری استان سمنان منعقد شد.

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری استان سمنان با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران و دکتر محسن نظری رییس پارک علم وفناوری سمنان در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه برگزار شد. این تفاهم‌نامه در موضوعات ذیل منعقد شد: