تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

کارگاه یک روزه با عنوان”نگاشت شناختی ترسیم چشم‌انداز با استفاده از تکنیک ZMET برای مدیران کل ستادی دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و آقای عبدالرضا جنتی عطائی مدیرکل منطقه پستی شمالغرب استان تهران روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه برگزار شد.