نگاهی به محیط کسب وکار، در وبینار بهبود محیط کسب وکار،بایدها و اقدامات

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ” بهبود محیط کسب وکار، بایدها و اقدامات ” را با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار برگزار می‌کند.

محورهای وبینار:
۱- معرفی درگاه ملی مجوزهای کشور G4B.IR
۲- اثرگذاری درگاه بر بهبود محیط کسب وکار
۳- نیل به وضعیت مطلوب در محیط کسب وکار (مقررات‌زدایی، نظام مجوزدهی)
۴- شفافیت و بهبود محیط کسب وکار

با حضور:
مهندس علی فیروزی (رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار)

زمان برگزاری:
سه شنبه ۲۸ مردادماه ۹۹- ساعت ۱۶- ۱۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰-۴ (داخلی ۱۷۱) تماس حاصل نمایید