۴ استراتژی برای درآمدزایی کسب وکارها

استراتژی کسب وکار را می‌توان رویکرد، تاکتیک و برنامه استراتژیکی دانست که توسط یک کسب‌و‌کار برای جذب مشتری و دستیابی به اهداف کسب‌وکاری به‌کار گرفته می‌شود. استراتژی کسب وکار یک مفهوم بسیار گسترده است و دربرگیرنده تمام فعالیت‌هایی است که یک کسب وکار برای درآمدزایی انجام می‌دهد.