پ2

پیشخوان فناوری مقدمه‌‌ای بر توسعه نظام کارآفرینی و تحقق پیوستار آموزش،پژوهش و نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین دوره آموزشی مسئولین پیشخوان‌های فناوری در شبکه فناوری دانشگاه تهران را در روزهای 29 آذر لغایت 3 دی ماه به صورت وبیناری برگزار کرد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای پیاده‌سازی شبکه فناوری دانشگاه تهران ماموريت دارد كه سفيراني را در هر يك از پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه در واحدهايي تحت عنوان “پيشخوان فناوري” مشخص و بر اساس ماموريت مربوطه، آن پيشخوان را فعال نمايد.

در این طرح، یکی از همکاران دانشگاه تهران پس از آشنایی با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فعالیت‌های آن، به عنوان سفیر فناوری در محل خدمت خود و با هدف راهنمایی و هدایت اساتید و دانشجویان صاحب ایده و کارآفرین در جهت زنجیره ارزشی شبکه فناوری دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز می‌نماید.

در دومین دوره آموزشی مسئولین پیشخوان‌های فناوری؛ به معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرح برنامه‌ها، خدمات، حمایت‌ها و روند فعالیت‌های اجرایی پارک در مرکز نوآوری و کارآفرینی، مرکز رشد، مرکز پذیرش و ارزیابی شرکت‌ها و هسته‌ها و مرکز تجاری سازی خدمات و محصولات، معرفی شبکه فناوری دانشگاه تهران و شرح اهداف و اجزای شبکه پرداخته شد.

.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.