میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی 5

میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی؛ دورهمی علاقه مندان و فعالان این حوزه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی را برگزار می کند.

در این میتاپ پارک علاقه مندان به حوزه کارآفرینی اجتماعی در فضایی دوستانه، علمی، ایده محور و تعاملی گردهم خواهند آمد و به گفت وگو می پردازند.

میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی با هدف ” ترویج انگیزه در راستای تحقق اهداف اجتماعی و زیست‌ محیطی‌ اثرگذار «در زمان حاضر» یا «در زمان آینده» ” و همچنین “ترغیب جوانان به «نوع‌دوستی» و ایفای نقش موثر در جامعه با درنظر داشتن این نکته که یک جوان، دریافتی روشن‌تر از مشکلات و نیازهای افراد در گروه سنی خود دارد”، برگزار می شود.

 محورهای میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی:

  • کارآفرینی اجتماعی چیست؟
  • اهمیت کارآفرینی اجتماعی در چیست؟
  • کارآفرینی اجتماعی چطور اشتغال جوانان را فراهم می کند؟
  • نمونه های عملی کارآفرینی اجتماعی در ایران و جهان
  • راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران

مخاطبین:

  • دانشجویان
  • هسته های فناور
  • واحدهای فناور

سخنران:

آقای دکتر حاج قاسم؛ رئیس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
آقای دکتر طالب زاده؛ مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو
آقای منتظری؛ کارآفرین برتر

زمان برگزاری: 1 خرداد 1401 ، ساعت 14 الی 17

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88220700 الی 4 داخلی 154/ 164/ 192 تماس حاصل نمایید.

درباره کارآفرینی اجتماعی بیشتر بخوانیم:

کارآفرینی اجتماعی به معنای انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ارزش اجتماعی است که می تواند در بخش های غیرانتفاعی و تجاری انجام شود. کارآفرینی اجتماعی دربرگیرنده فعالیت هایی است که در راستای پیشبرد اهداف اجتماعی انجام می شوند. در اهداف اجتماعی حضور بیش از یک فرد مطرح است و منافع به گروه یا جمعی از افراد خاص خواهد رسید.
باوجود توجه روزافزون به اين موضوع، همچنان كارآفريني اجتماعي در نظـر افـراد متفاوت، معاني مختلفي دارد. برخي كارآفريني اجتمـاعي را منحـصر بـه سـازمانهـاي غيرانتفاعي كه براي پيشبرد اهداف خود، فعاليتهاي سودآور و درآمدزا انجام ميدهند، ميدانند. بعضي اين مفهوم را براي تمام كساني كه نـسبت بـه راه انـدازي سـازمانهـاي غيرانتفاعي اقدام ميكنند بـه كـار مـيبرنـد. گروهـي آن را تنهـا مخـتص دسـته اي از فعاليتهاي سازمانهاي انتفاعي ميدانند كه اهداف عام المنفعه دارند.
اهميت كارآفريني اجتماعي به اين دليل است كه در پي يافتن راه حلهايي اثرگذار و پايدار است كه در بيشتر نقاط جهان قابليت اجرا داشته باشند و با توجه به اینکه امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته میشود و هر روزه توجه بخشهاي گسترده تري از جامعه را به خـود جلـب ميكند، توجه به این مفهوم در فضای کشورمان ایران ضرورت دارد.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.