IMG_6632

اختصاص واحدهای شهر دانش برای استقرار شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی را برگزار کرد.
میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی با حضور دکتر احمد طالب زاده مدیر عامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو، مهندس رضا منتظری نمین کارآفرین برتر، دکتر حسن حاج قاسم رئیس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از فعالان و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی اجتماعی روز یکم خرداد ساعت 14 برگزار شد.

مهندس فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، رسالت مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه دانست و گفت: این مرکز، بستری را برای تقویت نوآوری و فناوری فراهم آورده و توانسته تفکر خلاق را در جهت تقویت نقش دانشگاه در تولید دانش‌بنیان گسترش دهد.
صداقت فرد با تاکید بر اینکه مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک دانشگاه تهران، هاب مراکز نوآوری ایران است، اظهار داشت: توانسته ایم یک ارتباط بسیار نزدیک و موثری را در بین بازیگران اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایجاد کنیم. این بازیگران شامل شتابدهنده ها، صنعت، کارآفرینان، دانشجویان، اساتید و… می شود.

.

مهندس فاطمه صداقت فرد؛ معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی


وی در تشریح وجه تمایز مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک دانشگاه تهران نسبت به دیگر مراکز نوآوری گفت: اثرگذاری بر دانشجویان، اساتید، دانشکده ها و دانشگاه ها وجه تمایز این مجموعه است که ماحصل برنامه ها و خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای این قشر از جامعه است. بسیاری از پایان نامه ها و طرح های ارسال شده برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به فروش دانش فنی، ثبت شرکت و یا جذب سرمایه گذار شده منجر شده است و این نشانه خوبی است.

دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر شعار سال و اهمیت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی و همچنین شعار دانشگاه تهران با عنوان جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی گفت: دانشگاه تهران برای تحقق این شعار بسیج شده است.

دکتر اسدی با بیان اینکه بدنه دانشگاه تهران، حمایت از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را مورد توجه قرار داده است، اظهار داشت: طی حکمی که از سوی رییس دانشگاه تهران صادر شده است، واحدهای شهر دانش در اختیار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت تا بستری برای تحقق هدف دانشگاه تهران و استقرار 2000 واحد فناور فراهم شود و علاوه بر آن گوشه ای از شعار سال با تلاش سازمان محقق شود.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثری در جهت تبدیل علم به ثروت یاد کرد و افزود: در این رویداد با فعالان و کنشگران اصلی جامعه حضور یافته و با کنار هم بودن امور را اجرا کنیم.
دکتر اسدی با تاکید بر اهمیت اجرای نظام مند فعالیت ها یادآور شد: مولفه هایی که در کنار هم قرار می گیرند تا هدفی محقق شود،می بایست با یکدیگر هماهنگ شده تا نتیجه حاصل شود. اگر یکی از مولفه ها نتواند با دیگر مولفه ها هماهنگ شود، تمام فعالیت سایر مولفه ها ناقص باقی می ماند. در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز باید تمام مولفه ها از جمله فعالیت ها و حمایت های پارک، شرکت های دانش بنیان و… با همدیگر هماهنگ شوند و مانند یک خانواده برای تحقق اهداف عالی سازمان تلاش کنیم.

.

دکتر علی اسدی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دکتر اسدی در ادامه افزود: تحقق برنامه های مرکز نوآوری و کارآفرینی و مرکز رشد با همکاری موثر واحدهای برنامه ریزی و نظارت، تجاری‌سازی، امور قراردادها، روابط عمومی و تمامی زیرساخت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حاصل می شود. باید تمامی حلقه های این زنجیره به صورت نظامند در کنار همدیگر به فعالیت بپردازند تا موثر واقع شوند و در صورت وجود نقص در حلقه های این زنجیره با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی از ضرورت اجرای آسیب شناسی فعالیت ها و روندها صحبت کرد و گفت: باید روند فعالیت ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت شناسایی مسئله و مشکل برای آن سازوکار مناسب تعریف شود.
دکتر اسدی به تشریح اهمیت دیپلماسی دانش بنیان پرداخت و اظهار داشت: اگر دیپلماسی دانش بنیان محقق نشود، چه بسا انبوهی از شرکت‌های دانش بنیان متولد شوند اما به موفقیت نرسند. نگاه نظام مند به این موضوع به تولیدات شرکت های دانش بنیان نیز توجه دارد و برای آن برنامه‌ریزی می کند.
دکتر اسدی بهترین فضا برای تحقق دیپلماسی دانش بنیان را پردیس های کیش، البرز و ارس معرفی کرد و گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باید در اجرای این موضوع فعال باشد تا این دیپلماسی محقق شود.
وی افزود: شبکه سازی بین شرکت ها و همچنین شبکه سازی بین پارک های علم و فناوری کشور ارگانیک، نظام مند و نهادینه شده نیست. ارتباطات ساده است و ارتباط هم افزا شکل نگرفته است. این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و توسعه یابد.

دکتر اسدی با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی بحث دنیای امروز است، تشریح کرد: کارآفرینی اجتماعی حلقه گمشده در بحث دانشگاه کارآفرین به حساب می آید و پرداختن به آن امری ضروری است.

استارتاپ ها، مولفه ای توانمند در جهت توسعه کشور

دکتر حسن حاج قاسم رییس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به تجربیات و مطالعات حوزه استارتاپ ها و طراحی پرتفوی استارتاپ که شامل مولفه های تبلیغات، فناوری اطلاعات، سلامت، اینترنت اشیا و فینتک می شود، گفت: شرکت های بسیاری از جمله دیداب، بیت لایف، نبض، شناسل، سودارو و…. در طی این چند سال شکل گرفته و این نشان میدهد که انجام چنین فعالیت هایی و شکل گیری چنین شرکت هایی در فضای کارآفرینی ایران میسر است و می توان کارهای بزرگی انجام داد.
دکتر حاج قاسم در ادامه به تشریح مفهوم کارآفرینی اجتماعی پرداخت و افزود: در کارآفرینی اجتماعی به غیر از حوزه درآمدزایی و خلق ثروت، یک مابه ازای اجتماعی موثر بر فرهنگ، هنر، اخلاق و… جامعه حاصل خواهد شد. استارتاپ ها، همه این مولفه ها را داشته و می توانند در حوزه توسعه کشور موثر باشند.
وی با تاکید بر اینکه تحقق توسعه در کشور به دو عامل وابسته است، تشریح کرد: بعد مالی توسعه با در نظر داشتن توانایی تولید ثروت، درآمد سرانه بالا، اشتغال بالا و… و بعد معنوی توسعه با توجه به رعایت اصول اخلاقی در زندگی سنجیده می شود. چنین جامعه ای توسعه یافته به شمار می آید. تکثیر شرکت های استارتاپی هر دو بعد توسعه را تقویت می کند.
دکتر حاج قاسم در تعریف شرکت های استارتاپی گفت: شرکت استارتاپی یک مجموعه انسانی است که برای حل یک مسئله، راه حل های نوآورانه، ساده و تکنولوژیک ارائه میدهد که منجر به رشد نمایی می شود. در حقیقت رمز موفقیت شرکت های استارتاپی؛ در کنار هم بودن افراد متخصص است که اصول و روابط منطقی بین ایشان حاکم می باشد.

.

دکتر حسن حاج قاسم؛ رییس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


رییس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگری فرصت برای کارآفرینی وجود دارد، اظهار داشت: دوره فعلی بهترین زمان برای پیاده سازی ایده است، زیرا برای اجرای هر ایده به سه مولفه اصلی اطلاعات، سهولت ارتباطات و قدرت پردازش نیاز است و این مولفه ها در دوره فعلی که به عصر نوآوری ترکیبی شناخته می شود، در دست است.
وی افزود: در دوره نوآوری ترکیبی پیاده سازی ایده عمده ترین چالش کارآفرینی به شمار نمی آید بلکه تشکیل تیم متخصص و مناسب چالش اصلی است.
دکتر حاج قاسم با تاکید بر اهمیت نگاه اخلاقی یادآور شد: برای موفقیت در حوزه استارتاپی هم تیم باید ویژگی های اخلاقی را داشته باشد و هم نگاه به محصول اخلاقی باشد، باید بدانیم چه محصول و یا خدمتی را با چه کیفیتی به مشتری ارائه می دهیم.
حاج قاسم به ارائه سیر تاریخی انقلاب صنعتی پرداخت و گفت: انقلاب یک سلسله اختراعات و اکتشافاتی است که علاوه بر تاثیرگذار بر معیشت بشر، در ارزش ها، باورها، نهاد، زبان و ادبیات نیز اثر می گذارد. هر آنچه که امروزه مشاهده می کنیم از مظاهر انقلاب صنعتی سوم است. انقلاب صنعتی چهارم با ظهور مقوله اینترنت اشیا و همراهی هوض مصنوعی شروع شده و شاهد موضوعاتی از جمله متاورس، بلاک چین، رمز ارزها و… هستیم. در انقلاب صنعتی یکسری فرصت های گذشته را از بین برده ولی در مقابل فرصت های بسیاری ایجاد می شوند. در انقلاب صنعتی چهارم فرصت های بسیاری در حوزه های مبتنی بر خلاقیت و دانش بنیان ایجاد شده است.
دکتر حاج قاسم حوزه استارتاپی را حیطه فعالیت جوانان دانست و افزود: فعالیت در حیطه استارتاپ ها از دبیرستان و دانشگاه شروع می شود، انقلاب صنعتی چهارم با تغییر در هنجارها و ارزش ها، کارآفرینی را به الویت اول تبدیل کرده و مدرک گرفتن را به الویت دوم تبدیل کرده است. یعنی با افراد با ورود به دانشگاه باید تیم سازی، یافتن ایده و به طور کلی کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند.

در ادامه مهندس رضا منتظری نمین کارآفرین برتر به بیان مطالبی حول کارآفرینی پرداخت که از طریق ویدیو زیر قابل مشاهده است.

.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.