بازدید دانشجویان دانشکدگان علوم دانشگاه تهران از پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان دانشکدگان علوم دانشگاه تهران روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کرده و با برنامه‌های این سازمان آشنا شدند.

در این نشست، مهندس هرایینی مدیرعامل شرکت ایده‌ورزان فردا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن معرفی شرکت و دستاوردهای آن، پیرامون موضوعات مهمی از جمله چگونگی شروع کسب وکار و چالش‌های آن، اهمیت تعریف اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، مهارت‌ها و الزامات ایجاد یک کسب وکار، حمایت‌ها و تسهیلات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و… صحبت کرده و به سوالات مطرح شده، پاسخ دادند.

در بخش دیگر این نشست، متخصصان پارک علم و فناوری به معرفی کامل برنامه‌ها، حمایت‌ها و خدمات این مجموعه پرداختند.