صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر و سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران را بهتر بشناسید …

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار “آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر و خدمات صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران” را برگزار کرد.

در بخش آغازین وبینار، دکتر وحید حیدری عضو انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور ، ضمن بیان خدمات صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، با تشریح مدل فعالیت این صندوق ها گفت: بعد از شناسایی ایده یا محصول اولیه، با برگزاری جلسات حضوری با صاحبان ایده و بحث و بررسی طرح کسب و کار و برنامه های ۵ سال آینده آن ها صندوق و شرکت نوپا به تفاهم خواهند رسید و پس از آن، اعتبار سنجی این شرکت‌های نوپا توسط هیئت مدیره و مشاوران در صنایع مختلف، بررسی می‌شود و پس از تایید، ارزش گذاری خواهد شد.
وی با اشاره به دو نوع ارزش گذاری در فرآیند ارزیابی ادامه داد: ارزش گذاری اول مربوط به مباحث مالی و طرح کسب و کار آن هاست و دومی تمرکز اصلی بر روی کسب و کار این شرکت‌ها خواهد بود. پس از طی این مراحل دوطرف توافق می‌کنند که چه مقدار از سهام این شرکت در اختیار سرمایه گذاران خطرپذیر قرار بگیرد و چه مقدار کمک هزینه در قبال رشد و توسعه شرکت‌ها با جزئیات دقیق به آن پرداخت بشود.
وحید حیدری ادامه داد: پس از طی مراحل فوق نقش اصلی سرمایه گذاران خطرپذیر آغاز می‌شود. سرمایه گذاران خطرپذیر می‌توانند با انجام مشاوره در حوزه‌های تخصصی خود، تسهیل سازی روند تجاری سازی و … به شرکت‌هایی که درصدی از سهامشان را دراختیار دارند، کمک شایانی کنند. از طرفی دیگر هم‌راستا بودن هزینه‌های هدفمند سرمایه گذاران خطرپذیر با شرکت‌های نوپایی که هسته کسب و کاری آنها موازی با اهداف و فعالیت‌های سرمایه گذاران خطرپذیر هستند، سبب تعامل پررنگ‌تر با شرکت‌ها خواهد شد. سرمایه گذاران خطرپذیر با توجه به مشخصه خود یعنی تخصص بالا در حوزه‌های فین‌تک، پولی و بانکی همراه، سبب رشد بالای شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک خواهد شد.
وی در انتها با توجه به اطلاعات بین‌المللی به مقایسه بازدهی و موفقیت استارتاپ‌ها و سرمایه گذاری خطر پذیر پرداخت و گفت: از هر صد استارتاپ، حدود ۹۰ استارتاپ شکست میخورند اما از هر صد شرکتی که با سرمایه گذاری خطرپذیر همراه شدند، حدود ۷۵ کسب و کار شکست میخورند و از هر ۱۰ کسب و کاری که با سرمایه گذاری خطرپذیر به موفقیت رسیدند، ۹ شرکت کوچک و متوسط خواهند بود و ۱ شرکت به رشد عالی دست پیدا خواهد کرد.
در ادامه امیر دلقندی کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران با معرفی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر دانشگاه تهران اشاره داشت: این صندوق با سرمایه ۱۵ میلیارد تومانی در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نانو، مکاترونیک، کشاورزی، سلامت و … فعالیت می‌کند. وی ضمن توضیحاتی پیرامون نقطه خروج از استارتاپ بیان کرد: نقطه خروج هر سرمایه گذاری خطر پذیر از استارتاپ‌ها بر اساس ارزش گذاری استارتاپ در مراحل اولیه تعیین می‌شود.
این وبینار در روز شنبه ۲۵ مرداد ۹۹ برگزار شد.