انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تریتا داروی هزاره سوم

تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تریتا داروی هزاره سوم در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی و با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر مهرداد حمیدی مدیرعامل شرکت تریتا داروی هزاره سوم در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹ منعقد شد.