تعامل با دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، آغاز توسعه ارتباط ارگانیک در بدنه دانشگاه تهران

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد برگزار شد.