توانمند سازی شهروندان و توسعه پایدار در پارک های علم و فناوری نسل چهارم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شهرداری منطقه ۶ با هدف بازدید از فعالیت های این پارک و توسعه همکاری ها برگزار شد.
در این نشست مهندس محمدعلی گودرزی معاون اجرایی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس محمد رضایی مدیر اجرائی حوزه معاونت اجرائی و فنی پارک علم و فناوری، مهندس مهدی بصیری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ و مهندس محمدحسین الحسینی مدیر اداره خدمات اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ حضور داشتند.
مهندس محمدعلی گودرزی؛ معاون اجرایی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اهمیت ارتباط دو جانبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شهرداری منطقه ۶ گفت؛ این پارک به عنوان اولین و بزرگترین پارک شهری کشور می تواند در راستای بهبود خدمات دهی به شهروندان و جامعه محلی در کنار شهرداری منطقه ۶ فعالیت کند.
مدیر اجرائی حوزه معاونت اجرائی و فنی پارک علم و فناوری نیز در این نشست با معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ارائه شرح برنامه ها و خدمات پارک گفت؛ راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقصاد دانش محور در دستور کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.
مهندس محمدرضایی در ادامه گفت؛ در واقع با ایجاد این مناطق، شهرها از روال سنتی خود اندکی فاصله می‌گیرند و با بهره‌گیری از الگوی برندینگ شهری که بر پایه اقتصاد دانش‌محور است حرکت جدیدی را شروع می‌کنند
وی با اشاره به اینکه تقویت رابطه دولت با صنعت، صنعت با دانشگاه و شهروندان از جمله عوامل اصلی شکل گیری این نواحی است، بیان کرد؛ از دیگر مزایای این ناحیه می توان به بهبود رفاه شهروندان و جامعه محلی، توانمندسازی شهروندان و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست اشاره کرد.
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ نیز در این نشست با اشاره به فعالیت های متععد شهرداری در حوزه های مختلف شهری و توجه به رفاه شهروندان گفت؛ شهرداری در حوزه های مختلف در کنار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهد بود و از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.
گفتنی است، در ابتدای این نشست نمایندگان شهرداری منطقه ۶ از فضاهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند.