دیپلماسی دانش بنیان و اجرای برنامه های بین المللی؛ گامی برای همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

نشست با متخصصان خارج از کشور با حضور مهندس مهدی قلعه نوی رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهندس سید علی حسینی معاون دفتر توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات، دکتر محمدرضا نقوی مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران،دکتر مهدی فکور معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر هادی غفوریان یاورپناه معاون فنی و اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و متخصصان ایرانی بازگشته به کشور ۲۹ خرداد ماه در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.