ظرفیت بالای دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران، فرصتی برای حرکت از سمت پژوهش به فناوری

نشست مشترک با دانشکدگان هنرهای دانشگاه تهران با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر حامد مظاهریان و جمعی از رووسا، معاونین و مدیران روز سه شنبه ۲۵ مرداد برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اسدی با اشاره به برگزاری جلسات همکاری با دانشکده های غیرفنی از جمله علوم انسانی، بین رشته ای و هنر به عنوان اولویتی برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است، گفت: دیدگاه غالب این است که افراد فعال در حوزه فناوری و کسانی که می توانند در پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند، صرفا مرتبط با رشته های فنی هستند، در صورتی که فعالیت در حوزه فناوری در رشته های غیرفنی از جمله زبان ها، روانشناسی، هنرهای زیبا، کشاورزی و… نیز میسر است؛ این جلسه نیز با هدف ارتقای همکاری با دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شده است.
دکتر اسدی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری و همچنین شعار دانشگاه تهران و صحبت پیرامون اهمیت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی بیان کرد: این موضوع وظیفه پارک های علم و فناوری را سنگین تر کرده است.
وی با تاکید بر سابقه دو دهه فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت: بسیاری از پارک های علم و فناوری دانشگاهی کشور خواستار بهره مندی از تجارب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هستند.
دکتر اسدی از ضرورت ایجاد ارتباط ارگانیک در بدنه دانشگاه تهران صحبت کرد و افزود: در حال حاضر این ارتباط در دانشگاه تهران و حتی میان شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کمرنگ است.
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر وجود ظرفیت های بسیار در دانشکدگان دانشگاه تهران از جمله دانشکدگان هنرهای زیبا تاکید کرد و ادامه داد: این ظرفیت ها بهترین موقعیت برای حرکت از سمت پژوهش به فناوری است، همچنین باتوجه به تاکید رهبری و نگاه مثبت به موضوع دانش بنیان ها در کشور، باید تلاش کنیم تا از این فرصت استفاده شود.
دکتر اسدی از ایجاد یک طرح نو و عملکرد خوشه ای و یا تخصصی صحبت کرد و گفت: استقرار فناوران هر حوزه در دانشکده مرتبط با آن موضوع یکی از موضوعات مرتبط با این طرح نو است. نگاه ما این است که فعالیت دانشجویان در دانشگاه ها به کلاس ها و آزمایشگاه ها و… محدود نشود و باید به سمتی حرکتی کنیم که شرکت های دانش بنیان به عنوان مرکزی برای توانمندسازی دانشجویان باشد.
دکتر اسدی بر ضرورت همکاری با دانشکده ها و دانشکدگان دانشگاه تهران تاکید کرد و افزود: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با ایفای نقش ستادی و همچنین دانشکده ها و دانشکدگان با ایفای نقش عملیاتی می توانند در تحقق شعار سال و اهداف مورد نظر موثر باشد.
وی با اشاره به هدف استقرار ۲۰۰۰ واحد و هسته فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران به وسعت یک دریا است؛ واحدها و هسته های فناور از خود دانشگاه تهران خواهد بود، نگاه ما این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد تحقق این شعار با همکاری دانشکدگان از جمله اعضای هیات علمی و دانشجویان صورت خواهد گرفت.
دکتر اسدی از گسترش ارتباطات با دانشگاه های خارج از ایران به خصوص کشورهای همجوار نیز یاد کرد و اظهار داشت: رشته های هنرهای زیبا می تواند در بحث صادرات محصولات ، جذب سرمایه گذار و… فعالانه عمل کند.