همکاری با دانشکدگان فنی دانشگاه تهران؛ فرصتی برای توسعه کمی و کیفی هسته های نوآور و شرکت ها

نشست مشترک با دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر ناصر سلطانی رییس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و جمعی از معاونین و مدیران روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اسدی با اشاره به اینکه صرف توجه به پژوهش، پاسخگوی نیازهای جامعه نیست گفت: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از جمله بخش های پیشتازی است که در جهت تبدیل علم به ثروت نقش آفرینی بسیار خوبی داشته است.

دکتر اسدی ضمن تاکید بر شعار و صحبت پیرامون اهمیت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی خاطر نشان کرد: این موضوع رسالت و وظیفه پارک های علم و فناوری را سنگین تر کرده است. شعار سال فرصتی را فراهم آورده که میتوانیم از آن در راستای تحقق اهداف و عملیاتی شدن امور در این حوزه بهره ببریم.

وی در ادامه از ساختار جامع و پیوستار آموزش، پژوهش، فناوری و سرمایه گذاری صحبت کرد و افزود: همواره تلاش کرده ایم تا با توجه به چهارچوب ها، فرایندهای کاری تسهیل شود و یافته های پژوهشی به ارائه صرف در قالب پایان نامه ها محدود نشود.

دکتر اسدی ضمن اشاره به فراوانی بالای شرکت های فعال در حوزه فنی تاکید کرد: در سیاست های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ورود سایر دانشکده ها از جمله کشاورزی و منابع طبیعی، هنرها، تربیت بدنی و… به این عرصه مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه در خصوص فراخوان جذب و استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صحبت کرد و افزود: پس از انتشار فراخوان تاکنون، نزدیک به ۲۰۰ واحد فناور جهت استقرار در پارک علم و فناوری اعلام آمادگی کرده اند. همچنین درحال حاضر ۲۵ واحد از شهر دانش دانشگاه تهران نیز در اختیار پارک علم و فناوری قرار گرفته است.

دکتر اسدی از همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یاد کرد و گفت: در راستای این امر، فضاهایی در شهرک اشتهارد و میدان بهمن به پارک علم و فناوری تخصیص یافته و زمینه برای فعالیت شرکت ها فراهم است، همچنین میتوان فرصتی برای حضور دانشجویان به جهت آموزش در شهرک های صنعتی را ایجاد کرد.
دکتر اسدی به هدف گذاری ریاست دانشگاه تهران مبنی بر استقرار ۲۰۰۰ واحد فناور و نوآور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نسبت تعداد شرکت های موجود به اساتید دانشگاه تهران کمتر از یک درصد است، این موضوع خلا بسیار بزرگی است و انتظار داریم تا اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این موضوع مشارکت داشته و این نرخ به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی در ادامه در ارتباط با نحوه ورود و مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان به تشریح چرخه فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تهران پرداخت و گفت: مخاطبان می توانند در قالب هسته در برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قالب هسته وارد شده و با طی کردن مسیر، در قالب شرکت های رشد، پسارشد و توسعه …. به فعالیت خود ادامه دهند.

دکتر اسدی بر ضرورت همکاری با دانشکده ها تاکید کرد و افزود: در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به این همکاری اتکا کرده ایم، امید است با همکاری با دانشکده ها از جمله دانشکدگان فنی بتوانیم در خصوص توسعه کمی و کیفی شرکت ها و هسته های نوآور اقداماتی داشته باشیم.