به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه مروری بر آیین نامه مالی و معاملاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طی دو روز در تاریخ های ۱۶ و ۲۳ اردیبهشت ماه توسط این مجموعه در سالن همایش پندار برگزار گردید. 

این کارگاه با تدریس آقای محمد ابریشمی نیا، مشاور مالی و اداری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و حضور کارکنان مجموعه تشکیل شد.

وی ابتدا به بیان مطالبی پیرامون مفاهیم، اختصارات و کلیات آیین نامه مالی و معاملاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سپس به تشریح کامل مفاد آیین نامه ها در نه فصل پرداخت. 

 مشاور مالی و اداری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد که این مجموعه از نظر مقررات مالی معاملاتی مشمول آیین نامه مالی معاملاتی ابلاغی از سوی هیات امنا است و یاد آور شد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا مورد تایید وزارت عتف عمل می نمایند.

در این کارگاه شرکت کنندگان با اسناد بالا دستی مرتبط و اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آشنا شدند.