مرجعیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ عامل موفقیت در راه اندازی پارک های علم و فناوری

نشست مشترک هیأت دانشگاه وارث الانبیا عراق (وابسته به عتبه حسینی)، دانشگاه الزهرا عراق و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۲۱ تیر برگزار شد