چگونگی حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از صاحبان ایده در سراسر کشور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر کشور حمایت کند.
صاحبان ایده های فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمدگی ۱ تا ۶ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی شرکت نمایند.
( برنامه رویش TRL1-3 ، برنامه شکوفایی TRL 4-6)
در همین راستا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار آشنایی صاحبان ایده با برنامه‌های رویش و شکوفایی (ویژه سراسر کشور) را روز ۱۱ بهمن ساعت ۱۴ برگزار کرد.

علاقه مندان می‌توانند گزارش تصویری کامل این وبینار را در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مشاهده نمایند: