ایده، طرح، تیم و کسب وکار؛ پله های موفقیت در کارآفرینی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ششمین کافه گفت وگو را با موضوع ساخت ذهنیت کارآفرینی را با حضور دکتر حامد رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو کمیته ارزیابی و داوری طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشجویی و دکتر محمدمهدی شیرمحمدی کارآفرین موفق در زمینه تولید ماسک در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ برگزار کرد.