رونمایی از محصول فناورانه آویزهای آکوستیکی در نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراسم رونمایی و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته ها، واحدهای فناور و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، برگزار شد.