حضور پر رنگ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

نمایشگاه کار دانشگاه تهران با حضور شرکت ها و سازمانهای مطرح کشور و داشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای سراسر کشور، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.