تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی روز شنبه ۳ اسفندماه به امضا رسید.

از موضوع‌های این تفاهم نامه می توان به اسکان متقابل شرکت¬های عضو پارک و شرکت¬های عضو مرکز رشد سازمان، تخصیص فضا برای ایجاد مرکز رشد صادراتی با استفاده از توانمندی پارک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک، استفاده از ظرفیت¬های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت¬های فناور، اجرای برنامه¬ ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، اولویت داشتن پارک و شرکت¬های مستقر آن برای انجام طرح¬های پژوهشی و مشاوره¬ای سازمانانتخاب ایده¬های مناسب سرمایه-گذاری و فراهم کردن زمینه¬های لازم برای جذب سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی … اشاره کرد.
مدت اعتبار این تفاهم نامه یکسال و قابل تمدید میباشد.