تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت توسعه بن دا به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت توسعه بن دا با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی، دوم بهمن در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید