پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی؛ تکمیل کننده چرخه آموزش، پژوهش و فناوری

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و نمایندگان معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری نهم مرداد ماه برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هیات نمایندگان معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف و جمعی از مدیران و معاونان برگزار شد.
دکتر علی اسدی هدف این نشست را اهمیت توجه به فرایند ارزیابی دانست و گفت؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ارزیابی را هدف نمی‌داند بلکه ارزیابی را وسیله ای برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوبتری می داند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرایند ارزیابی در کشور یک حلقه مفقوده است، خاطر نشان کرد؛ ارزیابی یکی از مولفه های اصلی در نظام برنامه‌ریزی است و اهمیت آن با فرایندهای طراحی و اجرا برابری می‌کند، این فرایند می‌تواند به ایجاد تحول در سازمان‌ها منجر شود پس نباید از اجرای آن غافل شد.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر اهمیت تقویت همکاری میان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد و اظهار داشت: در این همکاری ارگانیک، ظرفیت‌های سازمان‌ها تلفیق شده و به هم‌افزایی در چرخه فناوری و نوآوری می انجامد.

دکتر اسدی از پارک‌های دانشگاهی به عنوان تکمیل کننده چرخه آموزش، پژوهش و فناوری یاد کرد و افزود؛ در این طیف، با ارائه آموزش مطلوب می توانیم پژوهش‌هایی خوب تعریف و طراحی کنیم و در نهایت فناوری های نشات گرفته از این موضوع به خلق ثروت منجر می‌شوند؛ و نتیجه ارزیابی‌ها به اجرای موثر این فرایند کمک می‌کند.

در بخش دیگر این نشست ارائه کاملی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، برنامه‌ها، حمایت‌ها و چالش‌ها ارائه شد و از شرکت‌های فناور داهیان پزشکی پیشرو، هیرونگار پارس و پیشروان فناوری زیست گونه مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید به عمل آمد.