دکتر عباس زارعی هنزکی؛ در مبحث نوآوری و فناوری نیاز است تا در کنار هم به تجربه بپردازیم تا بلوغ برسیم

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراسم اختتامیه رویداد استارت آپ ویکند مجازی کشاورزی و سلامت هوشمند را روز ۴ تیر ۱۴۰۰ برگزار کرد.