سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در استارت آپ مهرتام

شرکت مهرتام تدبیر پیشرو به عنوان اولین استارت آپ فعال در حوزه بازیافت بسته بندی های تتراپک در ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ و به عنوان یکی از هسته های علمی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این پارک شروع کرد.

این مجموعه در سال ۱۳۹۸موفق به ساخت دستگاه بازیافت بسته بندی های تتراپک در مقیاس آزمایشگاهی و استحصال خمیرکاغذ الیافت بلند از این بسته بندی ها شد. با توجه به اینکه منبع اصلی تولید خمیرکاغذ الیاف بلند، درختان سوزنی برگ هستند و ممنوعیت قطع این درختان در کشور، عمده نیاز کشور به این نوع خمیرکاغذ به صورت وارداتی تأمین می شود. از این رو صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای عمل به رسالت خویش در حمایت از مجموعه های دانش بنیان و فناور کشور و کمک به رونق تولید و نیز حمایت از تولید داخل، اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت نموده است.