شبکه سرمایه پذیران

یکی از مهمترین مسائل بنگاه‌های کارآفرینانه، توانایی آنها در دسترسی به سـرمایه اسـت. کسب و کار از هر نوعی و در هر وضعیتی که قرار داشته باشد، نیازمند جذب سرمایه است، گاهی در ابتدای راه برای راه اندازی، گاهی برای گسترش محصولات و گاهی نیز برای توسعه بازار هدف. سرمایه پذیری فرایندی است که این فرصت را برای فعالان حوزه کارآفرینی و کسب وکار فراهم می آورد تا طرح خود را به دست سرمایه گذاران برسانند.

در همین راستا باید افزود یکی از مهمترین رسالت‌های پارک علم و فناری و دانشگاه تهران حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های نوپا و فناور است؛ از جمله اقدامات انجام شده در راستای تحقق این امر؛ جذب افراد سرمایه پذیر و معرفی به سرمایه گذاران (شبکه سرمایه گذاران پارک) و برگزاری جلسات B۲می باشد. کلیه سرمایه پذیران علاقه مند، افراد نوآور، هسته ها، شرکت‌ ها و فریلنسرها می‌توانند در “بانک سرمایه پذیران” پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عضو شوند و از مزایای این برنامه بهره ببرند.

همچنین ایده ها و طرح های. منتخب در تمامی حوزه ها در بخش نمایشگاهی رویداد تانا استان تهران با محوریت حل نیازها، چالش های استان تهران در اولویت بوده و جذب می شوند.

 لینک ثبت نام سرمایه پذیر حقیقی     

  https://formafzar.com/form/vk71y

 لینک ثبت نام سرمایه پذیر حقوقی

https://formafzar.com/form/0ohf9

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰  داخلی های ۱۵۱، ۱۷۱، ۱۸۵، تماس حاصل نمایند.