دست یابی به دانش فنی تولید سوزن های لقاح مصنوعی توسط متخصصان ایرانی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت دانش بنیان ایده ورزان فردا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به بومی سازی تولید سوزن‌های لقاح مصنوعی برای درمان ناباروری شد.