حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در چهلمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و نواحی نوآوری

چهلمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و نواحی نوآوری در لوکزامبورگ برگزار شد.

دکتر علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایجاد فرصت‌های جدید در مذاکره ‌‌و تفاهم با رئیس معاون انجمن بین‌المللی پارک‌های فناوری (IASP) در اسپانیا صحبت کرد و افزود: فرصت بررسی زمینه‌های همکاری با حضور ۳۰۰ پارک علم و فناوری و نواحی نوآوری از ۷۸ کشور جهان در کنفرانس وجود دارد.

دکتر اسدی به مذاکره با رئیس Z-Park به عنوان یکی از بزرگترین پارک‌های چین در زمینه تجدید تفاهم‌نامه قبلی با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشاره و تصریح کرد: برگزاری جلسه با رئیس پارک علم و فناوری کشور کنیا در زمینه انعقاد تفاهم‌نامه و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک دو پارک علم و فناوری تهران و نایروبی نیز از موضوعات مورد توجه است.

در حاشیه این رویداد دکتر رضا محمدکاظمی مدیر مرکز ترویج و توسعه کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رئیس Z-Park چین به گفت وگو پرداختند که رئیس Z-Park چین ضمن ابراز تمایل به همکاری‌های دو جانبه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بر پیدا کردن مسیرهای همکاری در زمینه پروژ‌ها و برنامه‌های فناورانه مشترک دو پارک و تمدید تفاهم‌نامه نیز تاکید کرد.