افتتاح مرکز نوآوری رسانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ حرکتی در جهت پیاده سازی شبکه فناوری و توزیع نوآوری و توسعه کشور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری رسانه همشهری را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ برگزار کرد.