ترس از یک گزینه بهتر، دغدغه اصلی این روزها

آیا تا به حال فرصت های خوب زندگیتان را از دست داده اید؟
این تجربه تا چه میزان قدرت تصمیم گیری شما را کم کرده است؟
اگرمیخواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید، ویدیو زیر را تماشا بکنید…