رویداد فرصت سازی کسب وکار در مسائل صنعتی فولاد، راه حلی برای تامین نیازهای این صنعت

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری مجتمع صنعتی فولاد اسفراین با هدف تامین نیاز فناورانه این مجموعه و جذب ایده‌های برتر در جهت رفع چالش‌های فولاد اسفراین، نخستین بخش رویداد فرصت سازی کسب وکار در مسائل صنعتی را با حضور مجازی متخصصان مجتمع صنعتی فولاد اسفراین، اساتید، دانشجویان، استارت‌آپ‌ها و صاحبان ایده روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برگزار کرد.