افتتاح شعبه پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حرکتی به سوی توسعه زیست بوم نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شعبه پردیس فارابی با حضور دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر بهرام سرمست؛ استاندار قم، دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر آصف کریمی؛ سرپرست شعبه پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی؛ رییس پردیس فارابی دانشگاه تهران و دکتر حسن زارعی متین؛ رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران و همچنین حضور جمعی از شرکت‌ها فناور روز ۳۰ دی ماه افتتاح شد.