همه چیز درباره کوچینگ و منتورینگ

یکی از متداول ترین سوالاتی که همواره پرسیده می شود این است که منتورینگ و کوچینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند. با وجود آنکه مهارت‌های اساسی منتورینگ و کوچینگ مشابه یکدیگر است و هر دو به عنوان ابزار توسعه حرفه ایی به کار میروند، اما ساختار و نتیجه آن ها متفاوت است.