فراخوان ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، ارائه خدمات به آن‌ها و همچنین به منظور سنجش فعالیت‌های آنان در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه همکاری، مطابق با برنامه هر ساله، اقدام به ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های عضو و مستقر می نماید.
با توجه به اینکه استفاده از بسیاری از خدمات از جمله برخورداری از معافیت مالیاتی (معافیت مالیات بر درآمد و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان) و اعطای مجوز فعالیت شرکت در پارک و بسیاری دیگر از خدمات منوط به حضور در ارزیابی سالانه می باشد، حضور در ارزیابی عملکرد ۱۴۰۱ برای کلیه شرکت‌های عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران الزامی می باشد. لذا در اسرع وقت نسبت به تکمیل کاربرگ شناسنامه اطلاعات (فایل اکسل) و ارائه مستندات درخواستی اقدام فرمایید.

برای دریافت کاربرگ شناسنامه اطلاعات کلیک کنید

الزامات مورد توجه واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای فرایند شرکت در فراخوان فوق به شرح زیر است:

  • مهلت تکمیل کاربرگ شناسنامه اطلاعات(فایل اکسل)و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ می باشد.

  • لطفاً کلیه فرم ها و مستندات را به ایمیل مدیریت پذیرش و ارزیابی به آدرس ایمیل evalu.utstpark@ut.ac.ir ارسال فرمایید.
  • به پرونده های ارسال شده پس از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • برای آن دسته از شرکت هایی که تا به حال در ارزیابی سالانه شرکت نکرده اند، کاربرگ های مورد نظر در سایت پارک به آدرس https://utstpark.ir قرار داده شده است. ( یک نسخه از کاربرگ ها به آدرس ایمیل شرکت ها نیز ارسال شده است)، و آن دسته از شرکت‌هایی که سال گذشته در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت نموده اند، کاربرگ‌های سال پیش جهت تکمیل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ ضمن هماهنگی با واحد پذیرش و ارزیابی در اختیار ایشان قرارداده می شود.

  • در صورت وجود نواقص در کاربرگ ها و مستندات ارسال شده توسط شرکت، موارد به صورت مکتوب از طریق ایمیل به شرکت اعلام می شود و شرکت موظف است، حداکثر طی ده روز از تاریخ اطلاع رسانی، نواقص موجود را اصلاح و پرونده خود را مجدد ارسال نماید.
  • در صورتی که شرکت در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال مجدد مستندات لازم اقدام ننماید، به منزله انصراف شرکت از ادامه ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

  • در صورت درخواست شرکت نسبت به انجام ارزیابی پس از اتمام مهلت زمانی ( ۱۴۰۲/۰۵/۱۴) ، شرکت موظف است بر اساس دستور العمل ذیربط، دلایل و مستندات تاخیر به همراه فیش واریزی جریمه دیرکرد بصورت مکتوب به مدیریت پذیرش و ارزیابی ارسال نماید. سپس ظرف مدت حداکثر دو هفته پرونده ارزیابی شرکت همراه با تمامی مستندات را تکمیل نماید.

  • با استناد به مصوبه شورای پذیرش مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸، در صورت عدم حضور شرکت در ارزیابی سالانه منجر به صدور ابلاغیه اخطار و در صورت تکرار آن منجر به لغو عضویت و خروج شرکت از پارک خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مدیریت پذیرش و ارزیابی، به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی‌ ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.