رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استاد نمونه جشنواره آموزش

در دهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران دکتر علی اسدی به عنوان استاد نمونه این جشنواره معرفی و تقدیر شد .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ این دانشگاه ۲ هزار و ۱۰۰ عضو هیأت علمی دارد که امروز در دهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران برگزیدگان این رویداد معرفی شدند در این میان دکتر علی اسدی استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان استاد نمونه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

برگزیدگان این جشنواره از میان اساتید بازنشسته، اعضای هیات علمی برگزیده آموزشی و مدیران و کارکنان منتخب دانشگاه شناسایی و تجلیل شدند.

لازم به ذکر است؛ دهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران امروز ۲۰ خرداد ماه، در سالن اجتماعات شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد.