**فراخوان برگزاری وبینار” تحول دیجیتال و نگاهی به تغییرات پیش رو با رویکرد آینده پژوهانه”

**پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه تهران وبینار” تحول دیجیتال و نگاهی به تغییرات پیش رو با رویکرد آینده پژوهانه” را برگزار می‌کند.

مخاطبان وبینار:
صاحبان ایده و طرح
واحدهای فناور
شرکت‌های دانش بنیان

سخنران:
جناب آقای امید چابک؛ کارشناس سرمایه گذاری، برنامه ریزی و توسعه

زمان:
شنبه ۴ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۱۶-۱۴