وبینار آموزشی ” ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم‌گیری موثر در آن “

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار آموزشی ” ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم‌گیری موثر در آن ” را با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا و مرکز نوآوری انرژیک برگزار می‌کند.

محورهای وبینار:
• ضرورت و اهداف ارزیابی موشکافانه
• نگاه اجمالی به نحوه عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
• روند کلی و مراحل ارزیابی موشکافانه
• فرایندهای شناختی و ادراک
• بیان بیش از ۳۰ مورد از خطاهای ادراکی رایج در ارزیابی موشکافانه
مخاطبان:
مدیران و کارشناسان پارک‌ها و مراکز رشد
سخنران:
مهندس مهدی غلاملو؛ مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا
زمان برگزاری:
یکشنبه ۱۶ آذرماه، ساعت ۹ الی ۱۷