شعبه منطقه آزاد انزلی

شعبه منطقه آزاد انزلی
تاریخچه شکل گیری مرکز رشد صادرات
در مرداد ماه ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه همکاری فیمابین سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی به امضا رسید.
در ادامه این همکاری در آذر ماه سال ۷۱۳۹ دفتری در مرکز شکوفایی شرکت های دانش بنیان منطقه آزاد انزلی در اختیار پارک قرار گرفت و از آنجا مرکز رشد صادرات شروع به فعالیت نمود.