تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت همشهری منعقد شد.

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت همشهری با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر سیدابوالحسن ریاضی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همشهری روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه برگزار شد.