تفاهم‌نامه ایجاد شعبه مرکز رشد فی‌مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران منعقد شد.

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر زهرا امام جمعه رییس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران به ‌منظور توسعه شبکه