به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران از پارک علم و فناوری بازدید کرده و با برنامه های پارک آشنا شدند.

در این برنامه مهندس فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی به معرفی مرکز نوآوری و کارآفرینی و شرح برنامه های حمایتی مرکز پرداخت.

علاقه مندان می توانند جهت آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی، وبینار زیر را مشاهده نمایند.

https://www.aparat.com/v/Mcivy