دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی

همایش بین المللی دانشگاه‌های فرانسه زبان با حضور دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، آژانس دانشگاهی فرانسه زبان و سفارت فرانسه و با موضوع” چالش بین رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش”    ۳ و۴ تیر ماه ۱۳۹۸ در ایران و در محل دانشگاه تهران برگزار میشود.

جوامع پیشرفته ما باید با چالش‌های متعددی روبرو شوند تا از دنیای امروز جایی بهتر بسازند و فرداها را آماده سازند. این چالش‌ها زمینه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند مانند محیط زیست و استمداد از انرژی‌های تجدید پذیر، توسعه پایدار، سلامت عمومی و بیماری‌های فراگیر، مبارزه با فقر مطلق، مدیریت آب و کیفیت آن. مسائل اجتماعی، اقتصادی، سلامت، زیست محیطی یا فناوری که از آن نشأت می‌گیرند، این میان با یکدیگر تلفیق شده و روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند و مشکلات حاصل از آن مرزهای رشته‌های رایج را درمی نوردند. بدین ترتیب رویکرد بینارشته ای برای یافتن راه حل مشکلات پیش رو، واجب و حتی ناگزیر می‌نماید.
در مواجهه با این مسائل، علم و پژوهش نقشی اساسی دارند: ارزیابی موقعیت‌ها، تخمین پیشرفت‌ها، یافتن راه حل مناسب و منطبق با زمینه‌های متفاوت، بررسی چالش‌های بزرگ و کوچک، اختراع، پایداری… تمامی آنها با به کارگیری بررسی‌ها و راهکارهای مشترک عرضی، با سرمایه رشته‌های مختلف که دیدگاه‌ها را پربار کرده و رویکردهای گوناگون را بهم پیوند می‌زنند.
کنشگران آموزش و دنیای پژوهش باید خود را با این رویکردهای نوین وفق دهند. بنابراین گنجاندن مفهوم بینارشته ای در راهبردهای آموزشی و پژوهشی، هدفی عمده برای دانشگاه‌های سرتاسر دنیا به شمار می‌رود.
این همایش بین المللی فرانسه زبان سعی دارد با فراهم آوردن زمینه گفتگوی پژوهشگران کشورهای متعدد دنیای فرانسه زبان حول شش محوری که مفهومبینارشته ای پژوهش در آن نقشی اساسی دارد، پاسخی برای این سوال اساسی بیابد:
• مساله آب، حفظ کیفیت و نوع مدیریت آنکه تقریباً تمامی زمینه‌های بزرگ دانشگاهی، میکروبیولوژی، سلامت، شیمی، جامعه شناسی، جغرافیا، جمعیت شناسی، شهرسازی، حقوق و غیره را در بر می‌گیرد؛
• ریاضیات و کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف علوم محض یا علوم انسانی و اجتماعی؛
• انرژی¬های تجدیدپذیر و مدیریت منابع طبیعی که آحاد جامعه علمی و دانشگاهی بین المللی ذر تمامی زمینه¬ها را فرا می¬خواند تا برای یافتن راهکاری پایدار و در برابر چالش¬های جوی بسیج شوند؛
• روابط بین الملل و تأثیر آن بر توسعه جوامع یا چگونگی حضور ابعاد بین المللی در بطن کیفیت آنکه امکان تحولات عرضی دانش‌ها و مهارت‌ها را فراهم می‌آورد؛
• بشر دیجیتال، حاصل فناوری نوین و کاربرد آن در زمینه علوم انسانی و اجتماعی؛
• و در آخر، مساله مدیریت دانشگاه در زمان چالش بینارشته ای یا چگونگی تطبیق راهبردهای تشکیلات در شرایط جدید است.
جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر :
۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴-داخلی ۱۸۳