تمبر یادبود اپلیکیشن امضامی در مراسم رونمایی از راهکارشرکت شاکیلید برای امضای دیجیتال، توسط وزیر محترم صمت و رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امضا شد

شرکت آدانیک و شرکت پندارکوشک از شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ در بیست‌وهفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور و همچنین مراسم رونمایی از امضای الکترونیکی حضور یافت.