0O1A5676

تفاهم‌نامه ایجاد شعبه مرکز رشد فی‌مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران منعقد شد.

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر زهرا امام جمعه رییس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران به ‌منظور توسعه شبکه فناوری دانشگاه تهران در روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه برگزار شد. این تفاهم‌نامه در موضوعات ذیل منعقد شد:
• تامین زیرساخت های پشتیبانی به صورت مشترک
• ارائه خدمات سازمانی حوزه های اداری، مالی، پرسنلی، قراردادها و …. توسط پارک
• جذب و پذیرش شرکت ها به سفارش شعبه توسط پارک
• نظارت و ارزیابی و صدور مجوز فعالیت شرکت های مستقر در شعبه توسط پارک
• تأمین منابع مالی برای حمایت از شرکت¬های مستقر به صورت مشترک
• ارائه خدمات مورد نیاز شعبه (آموزش، مشاوره، کارگزاران خدمات کسب و کار، تامین سرمایه، بازاریابی، حقوقی، انتقال فناوری و …) توسط پارک
• شبکه سازی میان هسته ها، شرکت ها و همکاران شعبه های مختلف توسط پارک
• ارائه خدمات آینده نگاری فناوری توسط پارک و ….
مدت اعتبار این تفاهم‌نامه 5 سال می‌باشد.

.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.