بومی سازی طیف وسیعی از نیازهای دولت الکترونیک توسط متخصصان ایرانی

متخصصان شرکت پندارکوشک ایمن مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به بومی سازی طیف وسیعی از نیازهای دولت الکترونیک شدند.

در این سامانه های بومی شده، از نرم افزارهای مهر وموم تا توکن های امضای دیجیتال، استنادپذیری اسناد الکترونیک، محرمانگی اطلاعات و امن سازی شبکه برای گواهی دیجیتال ارائه شده است.

علاقه مندان می توانند مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با شرکت پندار کوشک ایمن را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند:

مشاهده مصاحبه، خبرگزاری صداوسیما، شبکه یک اخبار ساعت ۱۴