روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، برگزیده جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری