به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ملاقات عمومی دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سایر اعضای هیات رییسه دانشگاه تهران با ذی نفعان دانشگاه تهران روز شنبه یکم مرداد ماه در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم مخاطبان پارک علم وفناوری دانشگاه تهران با دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پیرامون موضوعاتی از جمله چگونگی حمایت از ایده ها و صاحبان ایده، عضویت و استقرار واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برگزاری رویدادهای اشتغال آفرینی به گفت وگو پرداختند و مسائل و چالش های خود را مطرح کردند.

این ملاقات ادامه دار بوده و مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، ابتدای هر ماه برگزار خواهد شد. متقاضیان ملاقات عمومی با رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می توانند درخواست خود را از طریق پست الکترونیک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به آدرس info@utstpark.ir ارسال نمایند.

گزارش تصویری این رویداد را با هم ببینیم.