برای چند لحظه به تماشای دوره کوتاه مدت MBA (مدیریت اجرایی) در مراکز رشد و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری بنشینیم.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای ارائه آموزش‌های کاربردی در زمینه‌های کارآفرینی، نوآوری و پارک‌های علم و فناوری مبتنی بر مراجع معتبر جهانی و همچنین یکسان سازی دانش و به اشتراک گذاری تجربیات موفق در مدیریت مراکز رشد، نوآوری و پارک‌های علم و فناوری دوره کوتاه مدت MBA را در تابستان ۹۸ با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار کرد.

مخاطبان این دوره روسا، مدیران و کارشناسان پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری و سایر سازمان‌های همکاری و همچنین علاقه‌مندان به آشنایی با مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بودند.
در این دوره ۱۴۴ ساعته به مباحثی مانند اصول مدیریت در پارک‌های علم و فناوری، تفکر استراتژیک در پارک‌های علم و فناوری، نوآوری و خلاقیت در فرآیند مدیریت در پارک‌های علم و فناوری، مدیریت ذی‌نفعان و بازاریابی در پارک‌های علم و فناوری، مدیریت مالی، بودجه‌ریزی عملیاتی و تامین سرمایه در پارک‌های علم و فناوری، مدیریت پروژه کسب وکارها در پارک‌های علم و فناوری و… پرداخته شد.